A day with Zana

Zana and her portrait session.


Počas fotenia ma Martin viedol. Povedal mi: “A teraz si spomeň, na čo si v živote fakt HRDÁ… čo si v živote naozaj v Tvojich očiach dokázala.”

Začala som sa smiať, lebo som si nevedela na nič spomenúť.

Napadlo mi, že za tie moje obrazy aj tak poriadne takmer nikto nechce dávať peniaze, alebo si ich “nemá kam dať”… byt som aj tak stále nedokončila… po chvíli ticha ma napadlo…

Zrodila som 3 nádherné zdravé deti… cez moju bytosť si vybrali prísť, prirodzenou cestou… toľko potratov naokolo, operácii malých detí a JA SOM PORODILA 3 TAK KRÁSNE ZDRAVÉ DETI!!! zalial ma pocit vďačnosti… aj zdravej hrdosti, že mám hodnotu.

Želám všetkým matkám, aby sa aj napriek tomu, že za nimi “nič” neostáva, okrem neuprataného bytu… prezliekli na chvíľku z teplákov, pozreli sa do zrkadla, zastavili sa a povedali si, MÁM HODNOTU.

Verím, že tlak zodpovednosti na mužov ohľadom zabezpečenia je naozaj niekedy silný, ale žienky, máme byť na čo hrdé, i keď momentálne “nezarábame.”… až plačem teraz…